اطلاعات و فرم تماس

گلپایگان، میدان کارگر، کیلومتر ۷ جاده شرکت زراعی، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

تلفن: ۷۴۷۳۰۰۵-۷ ۰۳۱۵

پست الکترونیک : info@pegahdairy.com

 

* نام شما

* آدرس ایمیل شما

* تمایل به ارتباط با کدام بخش را دارید؟

نام شرکت يا سازمان

* موضوع ارتباط

* پیام شما