فرم استخدام

فرم استخدام icon-briefcase

ما خوشحال می‌شویم تا همواره به خانواده بزرگ شرکت شیر پگاه گلپایگان بیافزاییم. در صورت تمایل فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال نمایید تا در آینده‌ای نزدیک شما را نیز در پگاه گلپایگان در کنار خود داشته باشیم. ضمناً تکمیل این فرم تعهدی برای استخدام نمی باشد.

icon fadeIn [contact-form-7 id="3870" title="jobs-general persian"] no-repeat;center top;; 30px