مناقصه‌ها و مزایده‌ها

100 default

مزایده‌ها و مناقصه‌ها

no-repeat;center top;; 50 default 50 default مزایده‌ها و مناقصه‌ها به بخش مزایده‌ها و مناقصه‌ها خوش آمدید! اطلاعات مربوط به به شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان را در این قسمت پیدا کنید. تاریخ مناقصات مشخص است ولی جهت آرشیو موارد گذشته نیز آورده شده است. icon-megaphone left fadeIn آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ظروف iml شماره 02-97

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید ظروف iml شماره 02-97

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظردارد ظروف iml مورد نياز خود را برای یکسال آینده از طريق تجدید مناقصه عمومي و براساس برگ شرايط خريداري نمايد، لذا توليدكنندگان و شركتهاي معتبر (حقیقی و حقوقی)كه در اين زمينه فعاليت دارند مي توانند جهت شركت در تجدید مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 07/04/1397 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7- 57473005 - 031 داخلی259 شماره فاکس:57473222-031

دانلود برگ شرایط

justify no-repeat;center top;; آگهي مناقصه عمومی خرید کارتن های مورد نیاز شماره 07-96

آگهي مناقصه عمومی خرید کارتن های مورد نیاز شماره 07-96

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان در نظر دارد کارتن های مورد نياز خود را برای مدت یکسال از طريق مناقصه عمومي و براساس برگ شرايط خريداري نمايد، لذا توليد كنندگان (حقیقی و حقوقی) و شركتهاي معتبري كه در اين زمينه فعاليت دارند مي توانند جهت شركت در مناقصه وكسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 11/06/1396 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی مناقصه عمومی خرید دبه و دبه خمره ای شماره 06-96

آگهی مناقصه عمومی خرید دبه و دبه خمره ای شماره 06-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد دبه 2.2کیلویی سبز و سفید بصورت لیبل شیرینگ و دبه خمره ای بصورت لیبل شیرینگ و دبه 2 کیلویی دسته سیمی یا پلاستیکی بصورت لیبل شیرینگ و یا برچسب خورده مورد نیاز خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا تولید کنندگان حقیقی و شرکتهای معتبری که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/06/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی مناقصه عمومی پیمانکار نیروی انسانی شماره 05-96

آگهی مناقصه عمومی پیمانکار نیروی انسانی شماره 05-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی خود برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط اقدام نماید، لذا کلیه افراد اعم ازحقیقی و حقوقی می توانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 04/06/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی مناقصه عمومی خرید و سرو غذای کارکنان شماره 04-96

آگهی مناقصه عمومی خرید و سرو غذای کارکنان شماره 04-96

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد خرید و سرو دو وعده غذای کارکنان خود را (ناهار- شام ) برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط به افراد واجد شرایط حقیقی یا حقوقی واگذار نماید لذا داوطلبان میتوانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 19/05/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مزایده فروش درب و پنجره دو جداره و آهن و استیل ضایعاتی شماره 02-96

آگهي مزایده فروش درب و پنجره دو جداره و آهن و استیل ضایعاتی شماره 02-96

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان در نظر دارد حدود 150 کیلوگرم درب و پنجره دو جداره و حدود 5.000 کیلوگرم استیل ضایعاتی و حدود 4.000 کیلوگرم آهن ضایعاتی خود را از طریق مزایده و بر اساس برگ شرایط بفروش برساند . لذا کلیه شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند می توانند جهت شرکت در مزایده و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 08/03/1396 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مناقصه عمومي شماره 02-96 – خرید ظروف IML

آگهي مناقصه عمومي شماره 02-96 – خرید ظروف IML

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان در نظر دارد ظروف iml (سطل ماست 2.2 کیلوگرم ، سطل ماست 1400 گرمی سرشیردار ، ظروف iml 200 گرمی ، 400 گرمی و 800 گرمی) مورد نیاز خود را برای مدت یکسال از طريق مناقصه عمومي و براساس برگ شرايط خریداری نماید. لذا کلیه شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند مي توانند جهت شركت در مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 13/02/1396 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مناقصه عمومي شماره 01-96 – خرید بطری دوغ 1.5 لیتری و 2.5 لیتری خمره ای و 3.5 لیتری مات

آگهي مناقصه عمومي شماره 01-96 – خرید بطری دوغ 1.5 لیتری و 2.5 لیتری خمره ای و 3.5 لیتری مات

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد ظروف یکبار مصرف دوغ مورد نیاز خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید. لذا کلیه شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 29/01/1396 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 12-95 – خرید و اجرای آسانسور

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 12-95 – خرید و اجرای آسانسور

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید و اجرای آسانسور خود را از طریق تجدید مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند می توانند جهت شرکت درتجدید مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 14/12/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي تجدید مزایده عمومی شماره 03-95 – فروش خودرو

آگهي تجدید مزایده عمومی شماره 03-95 – فروش خودرو

شركت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد یک دستگاه خودرو زانتیا مدل 1387 با قیمت پایه 270.000.000 ریال و یک دستگاه خودرو مزدا آمبولانس مدل 1376 با قیمت پایه 100.000.000 ریال را از طریق مزایده بفروش برساند لذا خریداران محترم می توانند جهت شرکت در مزایده و كسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان كارگر شركت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاكتهای لاك و مهر شده حداكثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 05/12/1395 به دبیرخانه شركت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 11-95 – خرید آمبولانس

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 11-95 – خرید آمبولانس

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد یک دستگاه آمبولانس مورد نیاز خود را از طریق تجدید مناقصه عمومی خریداری نماید لذا شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) می توانند جهت شرکت در تجدید مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 05/12/1395 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی مناقصه عمومی شماره 11-95 – خرید آمبولانس

آگهی مناقصه عمومی شماره 11-95 – خرید آمبولانس

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد یک دستگاه آمبولانس مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید لذا شرکتها و افراد(حقیقی و حقوقی) می توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 10/11/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی مزایده عمومی شماره 3-95 – فروش خودرو

آگهی مزایده عمومی شماره 3-95 – فروش خودرو

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد یک دستگاه خودرو زانتیا و یک دستگاه خودرو مزدا آمبولانس را از طریق مزایده بفروش برساند لذا خریداران محترم می توانند جهت شرکت درمزایده و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 03/11/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی مناقصه عمومی شماره 10-95 – واگذاری امور تخلیه و بارگیری

آگهی مناقصه عمومی شماره 10-95 – واگذاری امور تخلیه و بارگیری

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد امور تخلیه و بارگیری محصولات و مواد اولیه خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه شرکت‌ها و افراد (حقیقی و حقوقی) که در این زمینه فعالیت دارند می‌توانند جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر همه روزه به استثنای روزهای تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر- شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهای خود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 05/10/1395 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مناقصه عمومی شماره 7-95 – خرید برنج

آگهي مناقصه عمومی شماره 7-95 – خرید برنج

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد خرید برنج مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط خریداری نماید،لذا شركتهايي(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت درمناقصه وكسب اطلاعات بيشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر-شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مناقصه عمومی شماره 6-95 – خرید ظروف دوغ 2 لیتری و 1.5 لیتری

آگهي مناقصه عمومی شماره 6-95 – خرید ظروف دوغ 2 لیتری و 1.5 لیتری

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد خرید ظروف دوغ 2 لیتری و 1.5 لیتری مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط خریداری نماید،لذا شركتهايي(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت درمناقصه وكسب اطلاعات بيشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر-شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مناقصه عمومی شماره 5-95 – خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر

آگهي مناقصه عمومی شماره 5-95 – خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد خرید سطل 12 کیلویی گرد پنیر در رنگ های مختلف و مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط خریداری نماید،لذا شركتهايي(حقیقی و حقوقی) كه در اين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت درمناقصه وكسب اطلاعات بيشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر-شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 11/07/1395 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مزایده عمومی شماره 4-95 – فروش آهن آلات ضایعاتی

آگهي مزایده عمومی شماره 4-95 – فروش آهن آلات ضایعاتی

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظردارد حدود 15.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا خریداران محترم جهت شرکت در مزایده و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 23/06/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مزایده عمومی شماره 4-95 – فروش آهن آلات ضایعاتی

آگهي مزایده عمومی شماره 4-95 – فروش آهن آلات ضایعاتی

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظردارد حدود 15.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند لذا خریداران محترم جهت شرکت در مزایده و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 23/06/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مناقصه عمومی شماره 3-95 – مناقصه عمومی خرید کارتن های مورد نیاز

آگهي مناقصه عمومی شماره 3-95 – مناقصه عمومی خرید کارتن های مورد نیاز

شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد خرید کارتن های مورد نیاز خود را ازطریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط خریداری نماید،لذا شركتهايي كه دراين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت در مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 11/06/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مناقصه عمومی شماره 2-95 – مناقصه پیمانکار نیروی انسانی(خدمات عمومی و تولید)

آگهي مناقصه عمومی شماره 2-95 – مناقصه پیمانکار نیروی انسانی(خدمات عمومی و تولید)

شركت شيرپاستوريزه پگاه گلپايگان درنظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار تأمين نيروي انساني خود ازطريق مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط اقدام نمايد، لذا کلیه افراد اعم ازحقیقی وحقوقی ميتوانند جهت شركت در مناقصه وكسب اطلاعات بيشتر همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر- شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 11/06/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهي مناقصه عمومی شماره 1-95

آگهي مناقصه عمومی شماره 1-95

خرید دبه 2.2 کیلویی سبز و سفید بصورت لیبل شیرینگ و دبه خمره ای بصورت لیبل شیرینگ شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان در نظر دارد خرید دبه 2.2 کیلویی سبز و سفید با درب و دستگیره و بصورت لیبل شیرینگ و دبه خمره ای با درب و دستگیره بصورت لیبل شیرینگ خود را ازطریق مناقصه خریداری نماید، لذا شركتهايي (افراد حقیقی و حقوقی)كه دراين زمينه فعاليت دارند ميتوانند جهت شركت در مناقصه وكسب اطلاعات بيشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطيل به آدرس گلپايگان ميدان كارگر-شركت شير پاستوريزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرايط را دريافت و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 16/05/95 به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۹-۹۴

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۱۹-۹۴

خرید ظروف دوغ ۲.۵ لیتری خمره‌ای و ۳.۵ لیتری مات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید ظروف دوغ 2.5 لیتري خمره اي (مات) و 3.5 لیتري (مات ) خود را ازطریق تجدید مناقصه خریداري نماید، لذا شرکتهایی (افراد حقیقی و حقوقی)که دراین زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت در تجدید مناقصه وکسب اطلاعات بیشترهمه روزه به استثناي روزهاي تعطیل به آدرس گلپایگان میدان کارگر- شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه و برگ شرایط را دریافت و پیشنهادهاي خود را در پاکتهاي لاك و مهر شده حداکثر تا 95 به دبیرخانه شرکت /01/ پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 28 تحویل و رسید دریافتنمایند.

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; آگهی مناقصه عمومی شماره ۳-۹۴

آگهی مناقصه عمومی شماره ۳-۹۴

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط

no-repeat;center top;; مناقصه شماره ۲۷-۹۲ – خرید ظروف دوغ ۲۵۰ سی‌سی، ۱/۵ ٫ ۲ ٫ ۴ و ۲/۵ لیتری

مناقصه شماره ۲۷-۹۲ – خرید ظروف دوغ ۲۵۰ سی‌سی، ۱/۵ ٫ ۲ ٫ ۴ و ۲/۵ لیتری

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد ظروف یکبارمصرف دوغ موردنیازخودرا ازطریق مناقصه و براساس برگشرایط به مدت شش ماه خریداري نماید، لذا از تولیدکنندگان محترمی که دراین زمینه فعالیت دارند دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس گلپایگان اموربازرگانی شرکت مراجعه و برگ شرایط شرکت در مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را در پاکتهاي لاك و مهر شده تا آخر وقت اداري ١٣٩٢ به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند. /11/ مورخ 09

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایطدانلود فرم پرسشنامه ارزيابي تامين‌كنندگان

no-repeat;center top;; مناقصه شماره ۲۷-۹۲ – خرید ظروف دوغ ۲۵۰ سی‌سی، ۱/۵ ٫ ۲ ٫ ۴ و ۲/۵ لیتری

آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری نیروی انسانی و خدمات تولید ، خرید کارتن و ظروف

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط no-repeat;center top;; مناقصه شماره ۲8-۹۲ – آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری نیروی انسانی و خدمات تولید ، خرید کارتن و ظروف

آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری نیروی انسانی و خدمات تولید ، خرید کارتن و ظروف

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط no-repeat;center top;; مناقصه شماره ۲8-۹۲ – آگهی مناقصه عمومی پیمانکاری نیروی انسانی و خدمات تولید ، خرید کارتن و ظروف

آگهي مناقصه عمومی خرید یک دستگاه میکروفیلتر(MF)جهت آبنمک شماره 14-97

تلفن تماس : 7– 57473005 – 031 داخلی 259

دانلود برگ شرایط no-repeat;center top;;