واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید،جهت اطمینان از انطباق محصول با الزامات مشخص شده فعالیت می‌نماید بدین منظور از طریق بازرسی ها و آزمون ها بر کیفیت محموله های ورودی مواد اولیه ،محصول نیمه ساخته و محصول نهایی نظارت می‌نماید.

این واحد با در اختیار داشتن کادر مجرب و با استفاده از تجهیزات  آزمایشگاهی و تجهیزات اندازه گیری دقیق و کامل، تمامی تلاش خود را در جهت کنترل کیفیت محصول تولیدی و پیرو آن، افزایش رضایتمندی مشتری می نماید. همچنین واحد کیفیت با کمک  استقرار  سیستم های مدیریتی اهداف زیر را دنبال می نماید .

کاهش دوباره کاریها، کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده، بهبود فرآیندها، بهبود بهره وری ، بهبود در روحیه کارکنان، بهبود ارتباطات داخل سازمانی، کنترل مناسب مستندات، افزایش سطح کیفیت محصولات، شفاف سازی مسئولیت ها و اختیارات، افزایش سطح رضایت مشتریان، افزایش اعتماد مشتریان، بهبود شهرت در بازار کار ،افزایش سهم قابل کسب در بازار، افزایش سودآوری، کاهش شکایات مشتریان، کاهش مصارف انرژی، افزایش توانمندی نیروی انسانی و …

واحد کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان متشکل از واحد های زیر است:

  1. واحد سیستم های کیفیت  : استقرار و کنترل و نظارت مستمر بر سیستم مدیریتی و اطمینان از تطابق فعالیتهای جاری شرکت با  انجام ممیزی های دوره ای و مراقبتی
  2. واحد ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) : کنترل کامل اصول بهداشتی کارکنان در محیطهای کاری و بالا بردن ضریب ایمنی در فعالیتها  و پیشگیری از آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فعالیتها و کاهش آمار حوادث 
  3. واحد آزمایشگاه : انجام آزمایشات میکروبی، شیمیایی و ارگونالیپتیکی محصولات لبنی و بازرسی های مواد اولیه و محصولات  و کالیبراسیون تجهیزات
  4. واحد آموزش : افزایش آگاهی و توانمندی نیروی انسانی
  5. واحد نظام پیشنهادات : مشارکت دادن کلیه کارکنان در امور شرکت و بهبود مستمر سازمان
  6. واحد کنترل کیفیت : نظارت بر کنترل فرایند و محصول و اخذ پروانه های بهداشتی