گواهینامه‌ها و افتخارات ما


شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در سال ۱۳۹۳

گزارش عملکرد واحد کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در سال ۱۳۹۳

دریافت لوح سپاس واحد نمونه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان توانست به پاس تلاشهای بعمل آمده در زمینه اشتغال و حفظ کیفیت محصولات لوح تقدیر واحد نمونه از خانه صنعت و معدن استان اصفهان را کسب نماید

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در سال ۱۳۹۲

گزارش عملکرد واحد کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در سال ۱۳۹۲

واحد نمونه کشوری - سازمان ملی استاندارد ایران

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درسال 1352تاسیس ودرسال 1362به عنوان اولین واحد صنعتی پنیردرکشور معرفی ودرسال1375به عنوان اولین واحد موفق به اخذپروانه استاندارد پنیرگردید.همچنین شرکت طی چهار دوره متوالی به عنوان واحد برتراستانی وکاندیدای واحد برتر کشوری معرفی گردیده بود که درسال 1392به عنوان واحد برتر استاندارد کشوری معرفی گردید .

لازم به ذکر است درارزیابی واحدهای برتر موارد ذیل ملاک انتخاب بوده است:

 • اسقرار پروانه کاربرد علامت استاندارد محصول مورد ارزیابی و عدم تعلیق یا ابطال پروانه
 • انطباق با ویژگی‌های استاندارد به استناد نتایج آزمون
 • اخذ گواهینامه‌های رسمی‌و بین المللی که شامل 37 پروانه استاندارد و همچنین گواهینامه‌های ISO14001، ISO2000، ISO9001، OHSAS18001، HACCP می‌باشد .
 • وجود آزمایشگاه مجهز و معتبر و دارای گواهی تایید صلاحیت 17025
 • ارتقای سطح تکنولوژی و چگونگی روش ساخت و تولید
 • انجام کارهای تحقیقاتی، ثبت اختراع، تدوین استانداردهای کارخانه‌ای، مشارکت در امر تدوین استاندارد ملی
 • استمرار آموزش کارکنان شرکت

مدیر کیفیت برتر استان

انتخاب مدیر کیفیت شرکت به عنوان مدیر کیفیت برتر استان در روز جهانی استاندارد

مدیرکیفیت پگاه گلپایگان دربین مدیران کیفیت بیش از 50شرکت تولید کننده فراوردهای لبنی استان اصفهان به عنوان مدیرکیفیت برتر سال92انتخاب که در ارزیابی مدیران کیفیت عوامل ذیل دخیل بوده اند .

 • استقراراستاندارد 17025درآزمایشگاه
 • ارتقای کیفیت محصولات
 • تدوین استاندارد کارخانه‌ای ومشارکت در تدوین استاندارد های ملی
 • استقرار سیستمهای مدیریتی
 • اخذ استاندارد جهت محصولات تولیدی
 • انجام فعالیتهای تحقیقاتی
 • ارتقای سطح علمی‌خود وهمکاران
 • همکاری با سازمانهای ذی صلاح
 • فعالیت در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه
 • بهره مندی از اخلاق کاری شایسته

واحد برتر استانی از سوی معاونت غذا و داروی استان اصفهان در روز جهانی غذا

انتخاب شرکت به عنوان واحد برتر استانی از سوی معاونت غذا و داروی استان اصفهان در روز جهانی غذا

معاونت غذا و داروی استان اصفهان در پروسه انتخاب واحدهای برتر با اعزام تیمی ‌متشکل از کارشناسان خبره و با توجه بررسی وضعیت شرکت و همچنین کنترل محصولات تولیدی، وضعیت ظاهری شرکت، سطح تکنولوزی، مهارت کارکنان، رضایتمندی مشتریان و… شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در پروسه انتخاب واحد برتر استانی عواملی همچون امتیاز PRPS، تنوع محصول، کسب نشان استاندارد، همکاری با ارگان‌های نظارتی، سیستم کنترل محصولات، رضایتمندی مشتریان، عدم انطباق محصولات، حضور مستمر مسئولین فنی و… موثر می‌باشد که شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان طی پنج سال متوالی موفق به کسب این عنوان گردیده است.

انتخاب مسئول برتر فنی شرکت در استان و شهرستان

با توجه به عملکرد مناسب مسئولین فنی شرکت که این امر موجب انتخاب شرکت طی سالهای متوالی به عنوان واحد برتر گردیده است و مسئولین فنی درجهت تولید محصولات غذا یی منطبق با استانداردهای ملی و همچنین همکاری با ارگانهای نظارتی وحضوردردوره های آموزشی وحضورمستمردرخطوط تولید وآموزش کارکنان وبا نظارت مستمربرعملکرد ایشان وانجام کارهای تحقیقاتی که موجب ارتقای کیفیت محصولات گردیده است این امر باعث معرفی مسئولین فنی شرکت طی چهار سال به عنوان مسئول فنی برتر استان گردیده است.

تمدید گواهینامه اکرودیته آزمایشگاه

تمدید گواهینامه اکرودیته آزمایشگاه و توسعه تعداد آزمونهای مورد تایید برای انجام در این شرکت (Scope)

آزمایشگاه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان با حضور کارکنان مجرب واستفاده از تجهیزات مناسب با اخذ استاندارد 17025 یکی از آزمایشگاههای معتبر سطح استان بوده وبه عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد خدما آزمایشگاهی به کلیه شرکتهای تولید کننده فراورده ههای لبینی ارائه می‌دهد .

فعال نمودن کمیته های کاری با برگزاری جلسات مختلف و با محوریت واحد کیفیت بطور منظم و موثر تر از سالهای قبل شامل : کمیته بهبود فرآیندها، کمیته GMP، کمیته محصول، کمیته ضایعات، کمیته ایمنی و بهداشت و حضور موثر در سایر کمیته ها

پیگیری انجام اقدامات اصلاحی در راستای بهبود وضعیت GMP سالنها و افزایش امتیاز شرکت در ممیزی صورت پذیرفته در سال 92 نسبت به سال 91

صادر کننده نمونه استان

انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه استان از سوی معاونت غذا و داروی استان

شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان با صادرنمودن بیش از      تن انواع محصولات لبنی شامل پنیر،کره، ماست، دوغ، پنیرهای پرورده، پودرشیرخشک وآب پنیر به کشورهای عراق،افغانستان، پاکستان، کویت، بحرین وترکمنستان توانسته است جایگاه مناسبی در بین صادر کنندگان داشته با شد وباوارد نمودن مبلغ دلار ارز به کشور به عنوان واحد برتر صادرات معرفی گردد.

 • پیگیری انجام اقدامات اصلاحی در راستای بهبود وضعیت شرکت در زمینه کنترل و کاهش ضایعات با توجه به هدف گذاری که راستای کاهش ضایعات صورت پذیرفته است به نحوی که امتیاز شرکت در این زمینه 28 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.
 • انجام اصلاحات توصیه شده توسط ممیزین استاندارد داخلی شرکت صنایع شیر ایران
 • پیگیری و انجام ممیزی انرژی شرکت براساس استاندارد ملی ایران که میزان مصرف حامل های انرژی در حدود استاندارد قرار داشت
 • ارتقای سطح استانداردهای نسبی داده های خرید مواد اولیه و تاکید به بهبود وضعیت کیفی اقلام با بازدید از شرکتهای تامین کننده
 • کالیبراسیون تجهیزات موثر برکیفیت درخطوط تولیدی وتجهیزا ت آزمایشگاه
 • انجام آزمون برروی نمونه های ارسالی از سوی اداره استاندارد استان با توجه به اینکه این شرکت اولین واحد لبنی دارای استاندارد 17025 و همچنین اولین آزمایشگاه اکرودیته شده از سوی استاندارد استان می‌باشد.
 • بهبود در روند انجام معاینات ادواری و تکمیل پرونده پزشکی پرسنل و ارتقای شرایط کاری کارکنان از نظر عوامل محیطی و ارکونومی‌ با توجه به استخدام نیروی متخصص و انجام اقدامات اصلاحی موثر در این زمینه
 • تسریع در امر شناسایی موارد نامنطبق و انجام به موقع اصلاحات با توجه به انجام به موقع ممیزی های داخلی سیستم IMS و استاندارد 17025
 • مقایسه وضعیت کیفی محصولات در مقایسه با رقبا با تهیه این محصولات و انجام تست پانل
 • به روز رسانی روشهای آزمون مطابق با آخرین ویرایش استاندارد
 • تمدید به موقع پروانه های ساخت محصولات و اخذ پروانه ساخت برای محصولات جدید و افزایش آمار تعداد پروانه های ساخت به تعداد 74 پروانه ساخت
 • تسریع در تمدید پروانه استاندارد محصولات قبل از اتمام تاریخ اعتبار آنها که در حال حاضر تعداد 17 پروانه استاندارد برای محصولات اخذ شده است البته لازم به ذکر است که بالا بودن آمار تعداد پروانه های ساخت نسبت به استاندارد به این دلیل است که پروانه استاندارد بر اساس یک استاندارد ملی صادر می‌گردد که می‌تواند برای چند محصول با پروانه ساختهای مختلف مشترک باشد مثلا” ماست با چربی ها ی مختلف یا شیر استریل با طعم های مختلف پروانه های ساخت جدا ولی استاندارد مشترک دارند.
 • ارائه بیش از 100 نمونه محصول به اداره استاندارد و نظارت بمنظور تمدید پروانه محصولات ومطابقت 95 درصدی نتایج با استاندارد ملی ایران.
 • بازنگری و به روز نمودن مندرجات طرح محصولات مطابق با آخرین الزامات اعلام شده از سوی ادارات نظارتی
 • پاسخگوئی به شکایت مشتریان و علتیابی مشکلات بوجود آمده از طریق بررسی مشکل در جلسات بهبود فرآیند و رفع عدم انطباق‌ها
 • بهبود در وضعیت توزیع و عرضه محصولات با تشدید کنترلها و بازدیدهای مداوم از سطح عرضه محصولات
 • تسریع در دریافت مجوزهای بهداشتی برای صادرات محصولات
 • آموزش به کارآموزان معرفی شده از سوی اداره استاندارد و دانشگاه‌ها
 • برگزاری همایش های مختلف در راستای تبیین ارزش غذایی محصولات لبنی و افزایش سرانه مصرف فرآورده های لبنی با همکاری واحد روابط عمومی‌
 • تجزیه و تحلیل وزن محصولات واصلاح تلورانس وزنی بمنظور کاهش ضایعات محصول و محاسبات صحیح نسبت تبدیل.
 • پیگیری تدوین استاندارد ملی برای پنیر هالومی‌تولید این شرکت از طریق استاندارد استان و ارائه نسخه استاندارد پیشنهادی تدوین شده توسط این شرکت
 • بهبود در وضعیت عملکردی سردخانه ها و گرمخانه های شرکت با پیگیری تهیه و نصب سیستم کنترل آن لاین پایش دما
 • تهیه و ارسال مدارک لازم جهت حضور در فرآیند اخذ گواهی رعایت حقوق مصرف کنندگان
 • پیگیری اخذ پروانه بهره برداری آب آشامیدنی
 • پیگیری اصلاح مدارک و تغییرطرحهای کیفیت محصولات و شناسنامه با لحاظ نمودن معیارهای تعریف شده در استاندارد داخلی
 • پیگیری تعیین تکلیف اقلام راکد واصلاح نقطه سفارشات کالاهای موجود در انبار

iso-9002-certified اخذ اولین گواهینامه بین‌المللی مدیریت کیفیت ISO:9002 در صنعت لبنیات کشور

iso-14000-certified اخذ اولین گواهینامه بین‌المللی مدیریت زیست محیطی ISO:14000 در صنعت لبنیات کشور

haccp-certified اخذ اولین گواهینامه بین‌المللی مدیریت سیستم ایمنی مواد غذایی HACCP در صنعت لبنیات کشور

اخذ اولین گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید پنیر سفید در کشور

تولیدکننده برتر، منتخب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – مهر ماه 1376
انتخاب شركت به عنوان واحد نمونه كشوري از سوي سازمان ملي استاندارد ايران