ماست سطلی ۲/۴ چربی

ماست-پر-چرب

ماست دبه‌ای پاستوريزه 2/5 کیلوگرم

ماست به عنوان يك فراورده تخميري سرشار از ويتاميتها و املاح معدني است كه همراه با غذا مصرف مي شود و بعنوان جانشيني براي شير در افرادي كه عدم تحمل لاكتوز شير را دارند توصيه مي گردد. در توليد ماست ، شير تا دماي پاستوريزاسيون حرارت ميبيند به همين دليل فاقد هرگونه ميكروارگانيسم بيماريزا مي باشد. درصد چربي در انواع ماستهاي توليد شده در شركت پگاه گلپايگان بين 1.5 تا 4.2 درصد مي باشد. نوع بسته بندي آن دبه ای 2.5 كيلويي و زمان ماندگاري 20 روز است. در ماست با 1.5 درصد چربي به دليل كم بودن ميزان چربي براي افرادي كه به دلايل مختلف چربي مصرف نمي كنند يا مبتلا به بيماريهاي چربي خون هستند بعنوان يك غذايي ساده و كامل بشمار مي رود.

مشخصات

ارزش غذایی
ماست کم چرب
کالری در ۱۰۰ گرم 47.5
کالری در سهم معادل ۱۰۰ گرم 47.5
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم 13.5
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم 13.5
ارزش روزانه DV٪ در هر سهم مقدار در هر ۱۰۰ گرم
چربی کل 4 2 g
اسید چرب اشباع 5 1 g
اسید چرب ترانس 0 0 g
پروتیین 8 3.8 g
کربوهیدرات 2 4.7 g
قند 2 4.7 g
سدیم بر حسب میلی‌گرم 2 40 mg
انواع بسته بندی
ماست پر چرب
کالری در ۱۰۰ گرم 61.6
کالری در سهم معادل ۱۰۰ گرم 61.6
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم 28.8
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم 28.8
ارزش روزانه DV٪ در هر سهم مقدار در هر ۱۰۰ گرم
چربی کل 5 3.2 g
اسید چرب اشباع 10 2 g
اسید چرب ترانس 0 0 g
پروتیین 7 3.5 g
کربوهیدرات 2 4.7 g
قند 2 4.7 g
سدیم بر حسب میلی‌گرم 2 40 mg

محصولات مشابه