پنیر اعلا

پنیر اعلا

پنیر اعلا به دلیل در بر داشتن پروتیین و چربی بالاتر نسبت به سایر پنیرها، منبع مناسبی برای تامین انرژی بدن و کالری به خصوص برای ورزشکاران، کودکان و جوانان و همچنین زنان باردار می‌باشد.

مشخصات

ارزش غذایی
کالری در ۱۰۰ گرم 260
کالری در سهم معادل 28 گرم  73.8
کالری حاصل از چربی در ۱۰۰ گرم 180
کالری حاصل از چربی در 28 گرم 50.4
ارزش روزانه DV٪ در هر سهم مقدار در هر ۱۰۰ گرم
چربی کل 9 20 g
اسید چرب اشباع 20 14.5 g
اسید چرب ترانس 0 0 g
پروتیین 9 16 g
کربوهیدرات 0 4 g
قند 0 4 g
سدیم بر حسب میلی‌گرم 15 1320 mg
انواع بسته بندی
نوع محصول واحد درصد چربی وزن (KG) زمان ماندگاری نوع بسته‌بندی (واحد) نوع بسته‌بندی (پک) تعداد در هر پک وزن خالص (پک / کیلوگرم)
پنیر یواف لیوانی 300 گرمی لیوان 20 0.3 ۲ ماه لیوان پاکت 24 7.2
پنیر یواف لیوانی 350 گرمی لیوان 20 0.35 ۲ ماه لیوان پاکت 24 8.4
پنیر یواف لیوانی 400 گرمی لیوان 20 0.4 ۲ ماه لیوان پاکت 24 9.6
پنیر یواف لیوانی 450 گرمی لیوان 20 0.45 ۲ ماه لیوان پاکت 24 10.8

محصولات مشابه