مناقصه و مزایده

تیر ۲۱, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی خرید لید دهانه ۹*۱۳ و دهانه گرد ۱۲۵

مناقصه عمومی خرید لید دهانه ۹*۱۳ و دهانه گرد ۱۲۵ شماره ۶-۱۴۰۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد خرید لیدهای مورد نیاز خود را برای یکسال آینده از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید،لذا تولیدکنندگان و شرکتهای معتبر(حقیقی و حقوقی)که در این زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت شرکت در مناقصه وکسب اطلاعات بیشتر به آدرس گلپایگان […]
تیر ۲۱, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی خرید دستگاه شمارشگر همزمان باکتری ها و سلول های سوماتیک شیر

مناقصه عمومی خرید دستگاه شمارشگر همزمان باکتری ها و سلول های سوماتیک شیر شماره ۵-۱۴۰۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظر دارد دستگاه شمارشگر همزمان باکتری ها و سلول های سوماتیک شیر مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا تولیدکنندگان و شرکتهای معتبر(حقیقی و حقوقی)که در این زمینه فعالیت دارند میتوانند جهت […]
تیر ۲۱, ۱۴۰۰

تجدید مناقصه عمومی خرید انواع حلب۸۰۰ و ۱۶۰۰ گرمی و قوطی گرد و درب ایزی اپن مربع و گرد

تجدید مناقصه عمومی خرید انواع حلب۸۰۰ و ۱۶۰۰ گرمی و قوطی گرد و درب ایزی اپن مربع و گرد شماره ۴-۱۴۰۰ شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید انواع حلب و درب ایزی اپن گرد و مربع مورد نیاز خود را ازطریق تجدید مناقصه عمومی و براساس برگ شرایط برای مدت یکسال خریداری نماید. لذا از تولیدکنندگان و افراد […]
تیر ۱, ۱۴۰۰

تجدید مناقصه عمومی خرید دستگاه بسته بندی پر کن شیشه محصولات غلیظ

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید دستگاه بسته بندی پر کن شیشه محصولات غلیظ شماره ۳- ۱۴۰۰ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان درنظردارد یک دستگاه         بسته بندی پرکن شیشه محصولات غلیظ مورد نیاز خود را ازطریق تجدید مناقصه و براساس برگ شرایط خریداری نماید، لذا از تولیدکنندگان محترمی که دراین زمینه فعالیت دارند دعوت         می شود جهت شرکت در تجدید مناقصه […]