خطی مشی سیستم مدیریت انرژی – ISO 50001

100 default

خطی مشی سیستم مدیریت انرژی – ISO 50001

no-repeat;center top;; 50 default 50 default http://golpayegan.pegah.ir/wp-content/uploads/2016/09/iso-50001.jpg center

خطی مشی سیستم مدیریت انرژی – ISO 50001

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی ایزو ۵۰۰۰۱ برای دستیابی به بهبود عملکرد انرژی متعهد گردیده و خود را ملزم می‌داند تا متناسب با ماهیت فرایند ها و مصارف انرژی عملکرد خود را به طور مستمر بهبود بخشد. در همین راستا بر اساس خط مشی مدون منابع لازم و اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف کلان و اهداف خرد حاصل شده و از الزامات قانونی و یا سایر الزامات قانونی و یا سایر الزامات قابل کاربرد در شرکت تبعیت می‌گردد.

اهداف کلان و خرد انرژی در شرکت تعریف گردیده است و حمایت مدیریت ارشد در زمینه تولید محصولات، خرید ماشین آلات و ارایه خدمات با کارایی انرژی بالاتر وجود دارد که از طریق دستورالعملها و روش‌های مختلف به تمامی لایه‌های سازمانی تسری یافته است.

این خط مشی به طورد سالیانه بازنگری شده و در صورت نیاز به روز رسانی می‌گردد.

اینجانب اعلام می‌دارد مطابق باخواسته استانداردهای OHSAS18001 ایزو ۱۴۰۰۱، ایزو ۲۲۰۰۰ و ایزو ۵۰۰۰۱ خط مشی فوق در دسترس عموم، طرفهای ذینفع و کارکنان قرار گرفته تاایشان از تعهدات خودآگاه گردند و برای اطمینان از مناسب بودن، خط مشی بصورت سالیانه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، همچنین از کلیه همکاران خود انتظار دارم با مشارکت و همکاری فعال خود در اجرا، نگهداری و بهبود سیستم‌ها و رعایت مقررات بهداشت و ایمنی، مقررات زیست محیطی و مقررات عملکرد انرژی زمینه مناسبی را برای نیل به اهداف فوق فراهم آورند.

no-repeat;center top;;