افتخارات شرکت

۱ – انتخاب به عنوان صنعت سبز از طرف سازمان محیط زیست ( ۱۳۷۹ )

۲-کسب مقام نخست برای تولید پنیرسفید،پیتزا و پرورده در اولین جشنواره و نمایشگاه تخصصی پنیر ایران ( تیرماه ۱۳۷۹ )

۳-اولین صادرکننده پنیر به خارج از کشور( ۱۳۷۹ )

۴-اولین دارنده گواهینامه اکرودیته برای آزمایشگاه کارخانه در صنعت پنیر کشور ( ۱۳۷۹ )

۵-کسب دو مقام نخست و دو مقام سوم از دومین جشنواره ملی شیر ایران

۶-اولین واحد مستقر کننده نظام پیشنهادات در مجموعه صنایع شیر ایران

۷-اخذ گواهینامه استاندارد ملی برای تمامی فراورده های دارای استاندارد مطلوب ( ۱۳۸۱ )

۸-دارنده گواهینامه حلال در سال (۱۳۸۶)

۹- واحد برتر اداره صنایع استان اصفهان در سال (۱۳۸۷)

۱۰- واحد نمونه از سوی اداره استاندارد در سال (۱۳۸۷)

۱۱- برگزیده ۷ واحد برتر استان و ۲۰۰ واحد برتر کشوری در سال (۱۳۸۸)

۱۲-انتخاب واحد نمونه اداره نظارت بر مواد غذایی در سالهای (۱۳۸۸-۱۳۸۹)

۱۳- دریافت تندیس سیب طلایی برای تولید پنیر های پرو بیوتیک و زیره در سال (۱۳۸۹) (

۱۴- کسب کارآفرین برتر استان توسط مدیر عامل شرکت  در سال (۱۳۹۰)

۱۵- کسب  مدیر عامل و مدیر مالی نمونه جوان استان اصفهان در سال(۱۳۹۰)

۱۶- دریافت استاندارد ۱۷۰۲۵ درتابستان ۱۳۹۰ از طرف اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی کشور(۱۳۹۰)

۱۷- انتخاب کار آفرین نمونه در سال ۹۰ از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان  

۱۸- واحد نمونه استاندارد استان برای تولید انواع پنیر-۱۳۹۱ ۱۳۹۰

۱۹-انتخاب شرکت درخصوص برند برتر وسرآمداستان در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱

۲۰-انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه استانی از سوی اداره نظارت استان (۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲ )

۲۱-واحد نمونه استاندارد کشور سال ۱۳۹۲

۲۲-مسئول فنی برتر اداره نظارت استانی سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲

۲۳-مدیرکنترل کیفیت نمونه استانی سال  1392

 24- انتخاب شرکت به عنوان واحد برتر ا یمنی غذا وسلامت جامعه کشوری از سوی معاونت غذا ودارو۱۳۹۳

۲۵- انتخاب شرکت به عنوان برند برتر صنایع غذایی استان اصفهان  1393

  26- معرفی شرکت ازسوی استاندارد اصفهان جهت انتخاب واحد نمونه کشوری۱۳۹۳

۲۷-اخذ لوح تقدیر از معاونت غذا ودارو به علت درج علامت راهنما  جدول ارزش غذایی برروی محصول ۱۳۹۴

۲۸- انتخاب شرکت بعنوان واحد نمونه کشوری و استانی استاندارد ۱۳۹۴

۲۹-کسب عنوان ایمنی و سلامت از سومین همایش ایمنی غذا و سلامت جامعه شهرستان گلپایگان

۳۰- واحد نمونه صنعت سال ۱۳۹۲

۳۱- دریافت لوح تقدیر هشتمین مسابقه ملی بهره وری از جشنواره ملی بهره وری ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

۳۲-واحد نمونه  استاندارد کشوری ۱۳۹۴

۳۳- صادر کننده قابل تقدیر در سال ۱۳۹۴

۳۴- دریافت تندیس نشان ایمنی و سلامت پنیر پروبیوتیک ۱۳۹۵

۳۵- دریافت تندیس نشان ایمنی و سلامت پنیر یواف پاستوریزه کم چرب ۱۳۹۵

۳۶-  دریافت تندیس جایزه شهاب واحد تحقیق و توسعه ۱۳۹۵

۳۷-  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار برتر ۱۳۹۶

۳۸- واحد نمونه استاندارد استانی ۱۳۹۶

۳۹- دریافت تندیس نشان ایمنی و سلامت  برای ماست پروبیوتیک کم چرب از غذا و دارو ۱۳۹۶

۴۰- دریافت تندیس نشان ایمنی و سلامت برای نوشیدنی کفیر از غذا و دارو ۱۳۹۶

۴۱-دریافت تندیس جایزه شهاب واحد تحقیق و توسعه ۱۳۹۶

۴۲- واحد نمونه صنعت استان ۱۳۹۶

۴۳- کسب عنوان حامی سلامت از اولین مجمع سلامت شهرستان گلپایگان ۱۳۹۷

۴۴- کارشناس نمونه بهداشت حرفه ای ۱۳۹۷

۴۵- واحد نمونه کشوری استاندارد ۱۳۹۷

۴۶- مسئول کنترل کیفیت نمونه سال ۱۳۹۷

۴۷- واحد نمونه برتر استاندارد استانی ۱۳۹۷

۴۸- مسئول کنترل کیفیت نمونه کشوری ۱۳۹۷

۴۹-  مسئول کنترل کیفیت نمونه استانی ۱۳۹۷

۵۰- واحد نمونه صنعت استان ۱۳۹۷

۵۱- صادرات کننده نمونه استان ۱۳۹۸

۵۲- تندیس سیمین صنعت سبز کشور۱۳۹۸

۵۳- تندیس هفدمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی  1398

۵۴- کسب نشان حلال شیر پاستوریزه ۱۳۹۸

۵۵- کسب  نشان  حلال شیر خشک ۱۳۹۸

۵۶-  کسب نشان  حلال کره پاستوریزه ۱۳۹۸

۵۷- کسب نشان حلال  شیر فرادما ۱۳۹۸